• Tavallinen aihe

Aihe Ihmetystä ympäristöluvasta  (Luettu 6892 kertaa)

ENTER

 • Mestari
 • Jäsenryhmäluokka:
 • Viestejä: 8069
Ihmetystä ympäristöluvasta
Olen nähnyt ympäristöluvan ,jossa kielletään lannan levitys 100m likemmäs asuintaloja.
 
En tiedä koskeeko tämä myös tilan omaa asunrakennusta.

Varmasti tämä tuottaa ongelmia joillain alueilla jossa asutusta on tasaisesti viljelysten varsilla.

Onko tämmönen lupa kuinka yleinen?? :o
Vilkaiskaapa omaa lupaa ,tai oletteko kuulleet, onko jollain muilla tällaista tapausta.
Elämä edessä, niska takana.
http://www.youtube.com/watch?v=2DVb-Lvk4iY

KT

 • Vieras
Vs: Ihmetystä ympäristöluvasta
Lauseita eräästä ympäristöluvasta:

Vaikka eläinmäärä kasvaa, toiminta ei aiheuta sellaista ympäristön pilaantumista, että toimintaa varten olisi annettava eläinmäärää lukuun ottamatta uusia lupamääräyksiä. Siten voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräykset ovat edelleen voimassa. Koska hakijalla on kuitenkin käytettävissään lannan levitykseen vain 98 hehtaaria, kun pää-töksen mukaisen eläinmäärän tuottaman lantamäärän hyödyntämiseen tarvitaan pelto-pinta-alaa vähintään 104 hehtaaria, luvan saajan on joko hankittava lisää peltoa tai pi-dettävä huolta siitä, että navetassa oleva eläinmäärä vastaa lannantuotoltaan enintään kyseistä 98 hehtaaria.

Lannan käyttö peltoviljelyksessä ei kuulu ympäristöluvassa käsiteltäviin asioihin. Tästä syystä siitä, kuten lannan levitysajankohdasta ja suoja-alueista, ei voida antaa myöskään sitovia lupamääräyksiä

KJL

 • Mestari
 • Jäsenryhmäluokka:
 • Viestejä: 4084
 • "Aja millä ajat ja Flieglillä loput"
Vs: Ihmetystä ympäristöluvasta
Olen nähnyt ympäristöluvan ,jossa kielletään lannan levitys 100m likemmäs asuintaloja.
 
En tiedä koskeeko tämä myös tilan omaa asunrakennusta.

Varmasti tämä tuottaa ongelmia joillain alueilla jossa asutusta on tasaisesti viljelysten varsilla.

Onko tämmönen lupa kuinka yleinen?? :o
Vilkaiskaapa omaa lupaa ,tai oletteko kuulleet, onko jollain muilla tällaista tapausta.

Lannan levitystä ei voida kieltää asutuksen vierellä tai tarkemmin asemakaava-alueen rajalla millään muulla perusteella kuin kotieläinrakennuksen ja lannanlevityksen aiheuttaman haitan yhteisvaikutuksen perusteella. Tällöinkin levitys on kielletty vain tuotantorakennuksen välittömässä läheisyydessä. Muuten voidaan antaa lupamääräyksissä vain määräys, jonka mukaan lantaa levitettäessä 0-150m etäisyydellä asuntoalueesta tulee multaus suorittaa 4-6 tunnin kuluessa.

Ei siis voida antaa lupamääräyksiä, jotka olisivat kohtuuttomia luvan hakijalle. Voidaan toki kyseenalaistaa tuo lannanlevityskieltokin, jos kyseessä on sopimuslohko, jonka omistajalle ja tässä tapauksessa siis lannan vastaanottaljalla itselläänkin on kotieläintuotantoa. Eli kärjistäen: Meidän lehmien paskaa ei saa kyseiselle alueelle asemakaava-alueen rajalle levittää, mutta pellon omistaja (kotieläintilallinen itsekin) saa levittää kyseiselle lohkolle omien lehmiensä paskaa...

Tää on hieno maa harjoittaa kotieläintuotantoa...
tethering holes to their concave windings

Herra Heinamaki

 • Agronetin kehitysryhmä
 • Mestari
 • Jäsenryhmäluokka:
 • Viestejä: 4632
Vs: Ihmetystä ympäristöluvasta
Onko määräys kunnan ympäristöviranomaisen antama? Vastaus taitaa olla kyllä tai melko asiantuntematon on luvan käsittelijä.

Lanta on normaali lannoitusaine, jonka käyttöä säätelee mm. nitrattidirektiivi. Päinvastoin olen muutamassa aluetason ymp.luvassa nähnyt naapureiden esittämiä muistutuksia, ettei lantaa saisi heidän lähelleen pellolle levittää. Muistutuksiiin on yksiselitteisesti vastattu, että lannan käyttö peltolannoitteena on normaali viljelystoimi, johon ei ole syytä  asettaa em. rajoitteita. Silti luvan saajan tulee huolehtia, että naapurustolle aiheutuva haju tai muu haitta jää mahdollisimman vähäiseksi.

KJL

 • Mestari
 • Jäsenryhmäluokka:
 • Viestejä: 4084
 • "Aja millä ajat ja Flieglillä loput"
Vs: Ihmetystä ympäristöluvasta
Onko määräys kunnan ympäristöviranomaisen antama? Vastaus taitaa olla kyllä tai melko asiantuntematon on luvan käsittelijä.

Lanta on normaali lannoitusaine, jonka käyttöä säätelee mm. nitrattidirektiivi. Päinvastoin olen muutamassa aluetason ymp.luvassa nähnyt naapureiden esittämiä muistutuksia, ettei lantaa saisi heidän lähelleen pellolle levittää. Muistutuksiiin on yksiselitteisesti vastattu, että lannan käyttö peltolannoitteena on normaali viljelystoimi, johon ei ole syytä  asettaa em. rajoitteita. Silti luvan saajan tulee huolehtia, että naapurustolle aiheutuva haju tai muu haitta jää mahdollisimman vähäiseksi.


Tässä suora lainaus:
"Eläinsuojat sijoittuvat maa- ja metsätalousvaltaiselle haja-asutusalueelle, jolla kotieläintoiminnan
harjoittaminen voidaan katsoa alueelle tavanomaiselle toiminnaksi. Toiminnasta aiheutuvia
haju-, melu- ja viihtyisyyshaittoja on pyritty ehkäisemään antamalla määräykset
lantavarastojen kattamisesta, lannan käsittelystä, lannan multausajankohdasta, lantaloiden
tyhjennysajankohdista, laidunnuskiellosta ja siitä, että lähimpänä asuinalueita olevat pellot
tulee jättää levityksen ulkopuolelle."

Lupamääräysten perusteluista:
"Lannan levittämistä koskevat kiellot on annettu, ettei lähiasukkailla ja asemakaava-alueella
viihtyisyys alene kohtuuttomaksi eläinsuojasta ja lannanlevityksestä aiheutuvien hajujen yhteisvaikutusten
vuoksi."

Näin siis ympäristökeskus totesi, eikä siihen mitään valittamista. Lisää aikanaan...
tethering holes to their concave windings

ENTER

 • Mestari
 • Jäsenryhmäluokka:
 • Viestejä: 8069
Vs: Ihmetystä ympäristöluvasta
Paikallisen pulijun antama oli tämä 100 m levityskielto,iliman sen kummempia ehtoja.
Ja "säiliöt tyhjennettävä vuosittain perusteellisesti ja tarkastettava niiden kunto".
Miten lie jos vuokrasopimukseen kirjaa että peltoja saa käyttää esim.lietteen levitykseen.
Onko silloin kellään valittamista asiasta,vaikka luvassa lukis mitä sattuu.

Nämä pikkuvirkamiehet luulee että heijän homma on vissiin se maaliman tärkein asia,ja heillä on jonkinlaista pätemisen tarvetta.
Näitä näyttää riittävän maatalouden ympärille joka asiaan välillä vähä liikaa...
Elämä edessä, niska takana.
http://www.youtube.com/watch?v=2DVb-Lvk4iY

KJL

 • Mestari
 • Jäsenryhmäluokka:
 • Viestejä: 4084
 • "Aja millä ajat ja Flieglillä loput"
Vs: Ihmetystä ympäristöluvasta
Paikallisen pulijun antama oli tämä 100 m levityskielto,iliman sen kummempia ehtoja.
Ja "säiliöt tyhjennettävä vuosittain perusteellisesti ja tarkastettava niiden kunto".
Miten lie jos vuokrasopimukseen kirjaa että peltoja saa käyttää esim.lietteen levitykseen.
Onko silloin kellään valittamista asiasta,vaikka luvassa lukis mitä sattuu.

Nämä pikkuvirkamiehet luulee että heijän homma on vissiin se maaliman tärkein asia,ja heillä on jonkinlaista pätemisen tarvetta.
Näitä näyttää riittävän maatalouden ympärille joka asiaan välillä vähä liikaa...
Levityskielto oli laiton, ellei perusteena ollut vesiensuojelu tai mainittu karjasuojan ja levityksen yhteisvaikutus. Lannanlevitystä sinällään ei voida pitää kohtuuttomana haittana.

Vuokrasopimukseen kirjaamisella ei ole mitään merkitystä. Luvan lainvoimaisuus ratkaisee. Eli jos moisesta päätöksestä, vaikkakin virheellisestä, ei ole valitettu määräajassa, se saa lainvoiman ja sitä on näin ollen noudatettava. (Vaikka moinen typeryys olisikin jäänyt perusteetta voimaan)
tethering holes to their concave windings

Loordi Fordson

 • Vieras
Vs: Ihmetystä ympäristöluvasta
Entäs kunnan ympäristönsuojelumääräykset ? En tiedä tarkemmin muusta, että meidän kaupunki asetti ympäristönsuojelumääräyksissään, että kaikki polttoainesäiliöt on varustettava joka kiinteällä tai säiliöön lisätyllä valuma-altaalla. Tämä koskee myös muita kuin pohjavesialueilla sijatsevia polttoainesäiliöitä.Valtakunnallisestihan tämä koskee vain pohjavesialueita. Itsellä laiton säiliö, joten katsoin Finlexin lainsäädäntökokoelmasta, mitä laki sanoo. Laki sanoo, että kunnilla on mahdollisuus asettaa tiukempia määräyksiä paikallisesti kuin valtakunnan tasolla. Ettei vain ympäristölupiin olisi sotkettu ympäristönsuojelumääräyksiä ja jos näillä ympäristönsuojelumääräyksillä voidaan ruveta säätelemään lannanlevitystä, ja jos ne ovat lainvoimaisia, niin heikoilla ollaan monessa paikassa... Seurailkaahan mitä kuntien ympäristölautakunnissa päätetään.

Viimeksi muokattu: 24.12.07 - klo:11:00 kirjoittanut Loordi Fordson

KT

 • Vieras
Vs: Ihmetystä ympäristöluvasta
Entäs kunnan ympäristönsuojelumääräykset ? En tiedä tarkemmin muusta, että meidän kaupunki asetti ympäristönsuojelumääräyksissään, että kaikki polttoainesäiliöt on varustettava joka kiinteällä tai säiliöön lisätyllä valuma-altaalla. Tämä koskee myös muita kuin pohjavesialueilla sijatsevia polttoainesäiliöitä.Valtakunnallisestihan tämä koskee vain pohjavesialueita. Itsellä laiton säiliö, joten katsoin Finlexin lainsäädäntökokoelmasta, mitä laki sanoo. Laki sanoo, että kunnilla on mahdollisuus asettaa tiukempia määräyksiä paikallisesti kuin valtakunnan tasolla. Ettei vain ympäristölupiin olisi sotkettu ympäristönsuojelumääräyksiä ja jos näillä ympäristönsuojelumääräyksillä voidaan ruveta säätelemään lannanlevitystä, ja jos ne ovat lainvoimaisia, niin heikoilla ollaan monessa paikassa... Seurailkaahan mitä kuntien ympäristölautakunnissa päätetään.
No kyllä tääl naapurikunnassakin täyty laittaa samanlaiset säiliöt. Veljet teki elementeistä altaat ja siihen yhteyteen  voiteluaine/jäteöljy varaston.

ENTER

 • Mestari
 • Jäsenryhmäluokka:
 • Viestejä: 8069
Vs: Ihmetystä ympäristöluvasta
Elikkä jolla on levitysrajoitus on parempi olla asiasta hissunkissun eikä huuvella asiaa ympärriisä. ;D
Kuka viranomainen yhdistäisi tarkastuksissaan näitä kaikkia mahd,rajoituksia että täsmääkö kaikki paperilla olevat asiat,toivottavasti ei kukaan.

Miten laiton päätös voi saada lainvoiman?

Suomalainen viljelijä ei saisi näkyä,haista eikä maksaa mitään.
Elikkä lähinnä sitä ei saisi olla olemassakaan.
Elämä edessä, niska takana.
http://www.youtube.com/watch?v=2DVb-Lvk4iY

KJL

 • Mestari
 • Jäsenryhmäluokka:
 • Viestejä: 4084
 • "Aja millä ajat ja Flieglillä loput"
Vs: Ihmetystä ympäristöluvasta
Elikkä jolla on levitysrajoitus on parempi olla asiasta hissunkissun eikä huuvella asiaa ympärriisä. ;D
Kuka viranomainen yhdistäisi tarkastuksissaan näitä kaikkia mahd,rajoituksia että täsmääkö kaikki paperilla olevat asiat,toivottavasti ei kukaan.

Miten laiton päätös voi saada lainvoiman?

Suomalainen viljelijä ei saisi näkyä,haista eikä maksaa mitään.
Elikkä lähinnä sitä ei saisi olla olemassakaan.

Laiton päätös saa lainvoiman, ellei tätä päätöksen laillisuutta kukaan kyseenalaista määräajassa valittamalla esim. Vaasan hallinto-oikeuteen, joka kaikki ympäristölupavalitukset käsittelee.

Tosin Vaasan hallinto-oikeuden kanta on, ettei tuotannon tarvitse olla täysin hajutonta ja melutonta. Ainoastaan kohtuuton haitta on kiellettyä ja haitan kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon paikalliset olosuhteet, haitan kesto ja ajankohta. Siis karkeasti ottaen maaseudulle tavanomainen toiminta ei voi aiheuttaa kohtuutonta haittaa milloinkaan...
tethering holes to their concave windings

Loordi Fordson

 • Vieras
Vs: Ihmetystä ympäristöluvasta
Näitä kuntia taas kun yhdistellään, on ainakin täällä idässä jonkun sortin soppa syntymässä lietelannan levityksestä. Yksittäinen kunta salli lietteen levityksen,tulkinta pohjavesialueista erilainen, nyt yhdistyessä kaupungin ymp.viranomainen/-lautakunta on ottanut eri kannan, saman mikä kaupungissa on ollut ennen. Kahdelle tilalle olisi tulossa pohjavesialueella lietteenlevityskielto. Ja vastahan oli näkyvillä lehdissä, että levityskielto koskee vain "uusia" ympäristölupia. En tunne hommaa tarkemmin, eikä koske minua, mutta sivusta seurailen tätä soutamista ja huopaamista maatalouden harjoittamisen ympärillä. Ja tietämätön pikkuvirkamies asialla....

Viimeksi muokattu: 24.12.07 - klo:21:47 kirjoittanut Loordi Fordson