Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.
 • Tavallinen aihe

Aihe pitääkö paikkansa?  (Luettu 2997 kertaa)

Oksa

 • Agronetin kehitysryhmä
 • Mestari
 • Jäsenryhmäluokka:
 • Viestejä: 65383
pitääkö paikkansa?
luin äskön kohvia hörppiessain maastullista et aukkoon pitää perustaa taimikko joka on taimikko 10-25 vuotta hakkuusta??       miä ite muistelin et on oltava 50 senttinen taimikko 10 vuoten päästä hakkuusta.       pitääkö nuo nykytaimikot perata raivurilla tuohon mittaan?   siis latva pois 1,5 metriseltä?      ;D ;D                ja kymmenen vuotta hakkuusta suomessa onkin aukko nielu.     juuu, ainakin kun kattoo noita muutaman vuoten vanhoja aukkoja!

Jallu Kolu

 • Tulokas
 • Jäsenryhmäluokka:
 • Viestejä: 38
Vs: pitääkö paikkansa?
Laki Metsälain muuttamisesta 1085/2013 kertoo:
5 a §
Uudistushakkuu ja siihen liittyvä uudistamisvelvoite

Uudistushakkuun päättymisestä seuraa metsän uudistamisvelvoite. Uudistushakkuu katsotaan päättyneeksi, kun puunkorjuun seurauksena käsittelyalueelle on syntynyt yli 0,3 hehtaarin avoin alue. Uudistamisvelvoite täyttyy, kun alueelle on saatu taimikko siten kuin 8 §:ssä säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua uudistamisvelvoitetta ei ole puuntuotannollisesti vähätuottoisella ojitetulla turvemaalla, jolla runkopuun vuotuinen kasvu on alle kuutiometrin hehtaaria kohden. Tällöin käsittelyalueelle on jätettävä luonnon monimuotoisuutta edistävää puustoa. Uudistamisvelvoitetta ei ole myöskään alueella, jolla Suomen metsäkeskuksen alueyksikön, jäljempänä metsäkeskus, tai viranomaisen hyväksymän suunnitelman perusteella ennallistetaan alun perin avoin tai harvapuustoinen suo taikka perinneympäristö.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarvittaessa tarkemmin vähätuottoisiksi katsottavista turvemaista ja niille jätettävästä puustosta sekä menettelystä ennallistamisen hyväksymistä haettaessa.

8 §
Uudistamisvelvoitteen täyttäminen


Metsän uudismisvelvoite on täytetty, kun käsittelyalueelle on saatu aikaan taimikko alueen maantieteellisestä sijainnista riippuen viimeistään 10—25 vuoden kuluessa velvoitteen muodostavan puunkorjuun päättymisestä. Taimikko katsotaan saaduksi aikaan, kun se on riittävän tiheä, taimet ovat tasaisesti jakautuneina, niiden keskipituus on 0,5 metriä ja niiden kehittymistä ei uhkaa välittömästi muu kasvillisuus.

Uudistaminen voidaan toteuttaa viljelemällä tai luontaisella uudistamisella. Uudistamisen yhteydessä on tarvittaessa raivattava taimikon kasvua haittaavat puut ja pensaat, torjuttava heinittyminen, käsiteltävä maanpinta ja järjesteltävä vesitalous. Lisäksi edellä mainittujen perustamistoimenpiteiden jälkeen on tarvittaessa huolehdittava taimikon täydennysistutuksesta tai -kylvöstä ja muusta jälkihoidosta. Luontaista uudistamista käytettäessä käsittelyalueella on oltava edellytykset taimien syntymiselle.

Taimikon aikaansaamiseksi tehtävät perustamistoimenpiteet on saatettava loppuun kolmen vuoden kuluessa velvoitteen aiheuttaneen puunkorjuun päättymisestä.

Jos 2 §:n 1 momentin 4—6 kohdan mukaiselle alueelle kohdistuvassa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetussa maisematyöluvassa on metsätaloudelle asetettu sellaisia toimenpiderajoituksia, joiden noudattaminen ei mahdollista tämän lain mukaista metsän uudistamisvelvoitteen täyttämistä, tätä lakia katsotaan kuitenkin noudatetun. Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvoite raukeaa, jos kohtuullisiksi katsottavista toimenpiteistä huolimatta alueelle ei synny taimikkoa.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään 1 momentissa tarkoitetun taimikon saavuttamisen tarkemmista määräajoista maantieteellisen sijainnin mukaan sekä luontaisen uudistamisen edellytyksistä. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös taimikon riittävästä tiheydestä ja muista arviointiperusteista, kohtuullisiksi katsottavista toimenpiteistä taimikon aikaansaamiseksi ja taimikon perustamistoimenpiteistä erilaisilla kasvupaikoilla.

Esim. Lapissa nykyinen laki lopetti männyn istutuksen liki kokonaan. Eli luontainen uudistaminen myös epävarmoilla kohteilla..

Oksa

 • Agronetin kehitysryhmä
 • Mestari
 • Jäsenryhmäluokka:
 • Viestejä: 65383
Vs: pitääkö paikkansa?
niiin,  noin se asetus on mutta mikä mahtaa olla totuus,   eli virkamiesten osuus?    onko kellään huomautusta uuvistamisesta?