• Tavallinen aihe

Aihe teorijaa.  (Luettu 847 kertaa)

Kaapin Korjaaja

  • Tulokas
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 12
teorijaa.
Vähenevän tuoton laki on ilmiö, jonka mukaan tietyn tuotannontekijän käyttöä yksinään lisättäessä (kuten maan työvoiman tai pääoman) sen avulla aikaansaatu tuotoksen lisäys panosyksikköä kohti alenee, olettaen muiden tuotannontekijöiden pysyvän paikallaan.[1][2] Vaikutussuhde on havaittu alun alkaen maatalouden piirissä. Esim. kasvavilla lannoitemäärillä suoritetut kokeet tuottavat tyypillisesti tällaisen tuloksen.[3]

Esimerkiksi lisäämällä ylimääräinen työntekijä tehtaan tuotantolinjalle voi auttaa tuotannon lisäämisessä vähentämällä viivytyksiä monimutkaisessa vaiheessa. Kuitenkin toisen henkilön lisääminen ei välttämättä kasvata tuotantoa yhtä paljon tai ollenkaan.[2] Ensimmäisen työntekijän tuotto voi olla 10 seuraavan 8 ja kolmannella vain 6 ja niin edelleen – kokonaistuotannon kasvaessa, mutta sen suhteellisen kasvun pienentyessä.[4] Jos työntekijöitä lisättäisiin jatkuvasti löytyisi taso, jossa tuotantolinja ei pystyisi toimimaan koska työntekijöiden väkijoukko tukkisi toisiltaan reitin koneistoon.[2]


Wiki peti Aa mu tuimaan jo menivätuiman..

Vähenevän tuoton lakiin joskus viitataan mittakaavahaittana. Se ei aluksi vähennä tuotantoa, mutta yhä etenevässä määrin hidastuva tuotantomäärän kasvu voi johtaa koko tuotannon laskuun.[2]

Alkuvaiheen taloustieteilijät – suhtautuen välinpitämättömästi tieteelliseen ja teknologiseen kehitykseen, jotka parantaisivat tuotantoa – käyttivät vähenevän tuoton lakia ennustamaan, että kun väestö kasvoi maailmassa tuotanto henkilöä kohti vähenisi lopulta siihen pisteeseen, että kurjuuden taso estäisi populaatiota enää kasvamasta. Taloudellisesti pysähtyneissä maissa, missä tuotantovoimat eivät ole muuttuneet pitkiin aikoihin tämä ilmiö on selvästi nähtävissä. Toisaalta kehittyneissä talouksissa teknologiset edistysaskeleet ovat onnistuneet kompensoimaan tämän tekijän vaikutukset ja nostaneet elintasoa kasvavasta väestöstä huolimatta.[1]
 
 
..

 
.
.
på svenska  står det s följande på vikipeedia..Genom att hänvisa till verifierbara källor skall uppgifterna man inför när man skriver eller redigerar en artikel kunna kontrolleras av läsaren. Där ska framgå uppgifternas korrekthet och neutralitet, särskilt om dessa har ifrågasatts eller kan komma att ifrågasättas eller om uppgifterna kan komma att föråldras. Wikipedia får inte innehålla tidigare opublicerade uppgifter. För närmare anvisningar om vilka uppgifter som behöver källor och vilka källor som är acceptabla, se även Wikipedia:Introduktion till källhänvisningar, policyn Wikipedia:Verifierbarhet och essän Wikipedia:Trovärdiga källor.

Artikelns källor bör därför anges med källhänvisningar, det vill säga beskrivande text som identifierar källan unikt och tillräckligt detaljerat så att den kan beställas via bibliotek eller hämtas på nätet och så att den intresserade kan hitta uppgiften i källan. Utöver den allmänna källhänvisningen i slutet av texten (där den kompletta källhänvisningen anges) är det, för att underlätta verifierbarheten, önskvärt att källnoter (fotnoter med källinformation) placeras efter den information eller påstående som tagits från respektive källa.

För att inte glömma någon uppgift, och för att erhålla konsekvent formatering av källförteckningen, rekommenderas användning av de källmallar som skapats enkom för detta.

Viimeksi muokattu: 20.05.22 - klo:10:13 kirjoittanut Kaapin Korjaaja