• Tavallinen aihe

Aihe .puukkosaha puntarissa...  (Luettu 1704 kertaa)

Aatami Särkisalami

  • Vieras
.puukkosaha puntarissa...

Koillisen sanomaa...............

Vuon­na 1972 puun kuor­maa­mi­sen aloit­ta­nut kuu­sa­mo­lai­nen  Läm­sä kar­tut­ti puuk­ko­ko­ko­el­maan­sa jäl­leen yh­del­lä te­räl­lä.

Ka­sas­sa lie nyt 33 puuk­koa, jot­ka on saa­tu pal­kin­to­na Puun­kuor­maa­ja­mes­ta­ri­ki­soi­hin osal­lis­tu­mi­ses­ta. Tois­ta­kym­men­tä vuot­ta eläk­keel­lä ol­lut Läm­sä on ki­san­nut mel­ko­lail­la kai­kis­sa jo 33 vuot­ta jär­jes­te­tyis­sä kil­pai­luis­sa Kuu­sa­mos­sa.

– Ei ole mah­ta­nut jää­dä yh­tään ki­saa pois.

Wet­te­rin pi­has­sa pu­ret­tiin tuk­ki­las­ti ja las­tat­tiin taas – kel­loa vas­taan. Mii­nus­pis­tei­tä tuli tar­koil­ta tuo­ma­reil­ta mo­nis­ta vir­heis­tä, jos vaik­ka puut tai kau­ha ko­lah­ti­vat kär­ryn rau­toi­hin – mut­ta ei Läm­säl­le.

Kil­pai­lu­hen­keä on ol­lut myös työ­mail­la, ei­hän pui­den kans­sa ole tar­koi­tus­kaan tu­pek­sia.

– Jos vaik­ka oli kak­si au­toa pai­kal­la, niin saat­toi vä­hän ki­saa­kin tul­la.

Alal­la Läm­sä eh­ti työs­ken­nel­lä lä­hem­mäs 40 vuot­ta.

Puun­kuor­mauk­ses­sa­kin pu­hu­taan nyt pal­jon au­to­maa­ti­on tu­los­ta. Vii­mei­sen tu­si­nan vuo­den ai­ka­na on eh­ti­nyt jo ta­pah­tua pal­jon, vaik­ka nos­tu­ri oli il­mei­sen tut­tu sitä näp­pä­räs­ti käyt­te­le­väl­le Läm­säl­le.

– Eteen­päin on men­ty, kop­pi­ko­neel­la en it­se eh­ti­nyt teh­dä yh­tään kuor­maa – nyt­hän ei mui­ta enää käy­te­tä­kään, Läm­sä ker­too.

Kar­sin­nois­ta voi ede­tä Jäm­sään syk­syl­lä jär­jes­tet­tä­viin Suo­men­mes­ta­ruus­ki­soi­hin.

– Lä­hem­mäs 1 000 osal­lis­tuu kar­sin­toi­hin, ker­too Jan­na Wo­lin jär­jes­tä­jä Hi­a­bil­ta.

Kuu­sa­mon kar­sin­nois­sa ei ol­lut yh­tään nai­so­sal­lis­tu­jaa nel­jäs­tä­kym­me­nes­tä osal­lis­tu­jas­ta ki­san vii­mei­sen tun­nin al­ka­es­sa. Ala on mies­voit­toi­nen ja Wo­lin ar­vi­oi, et­tä noin kym­me­nen kaik­ki­aan tu­han­nes­ta osal­lis­tu­jas­ta on nai­sia.

Kuu­sa­mon kar­sin­to­jen puun­kuor­maa­jat näyt­ti­vät ar­vos­ta­van tois­ten­sa te­ke­mis­tä. Il­mas­sa oli sel­vää am­mat­tiyl­peyt­tä ja viu­hu­via tuk­ke­ja.

– Ro­bo­tit ei­vät vie­lä pär­jää, Wo­lin ker­too.
"Robotit eivät vielä pärjää

  • Vieras
Vs: .puukkosaha puntarissa...
..rapotteja lypsyjakkaralta saadaan aikaan myöhemmin..sielläkin pelaa tekniikka..nykyään vaikka vanhoja tapoja hoitaa karjaa on ulkolaisissa vuoristoissa esimerkiksi Turkissa...

Antidesantti

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 19296
  • Tämän foorumin lukeminen ei tee hyvää älykkyydelle
Vs: .puukkosaha puntarissa...
Wet­te­rin pi­has­sa pu­ret­tiin tuk­ki­las­ti ja las­tat­tiin taas – kel­loa vas­taan. Mii­nus­pis­tei­tä tuli tar­koil­ta tuo­ma­reil­ta mo­nis­ta vir­heis­tä, jos vaik­ka puut tai kau­ha ko­lah­ti­vat kär­ryn rau­toi­hin – mut­ta ei Läm­säl­le.

Kauhala joutunhet... tukkia ajamahan... elikkä päitä... leikkaamahan...     ???

Alu... karikoita... eivät myöskhän... käyttäne...     ???

Viimeksi muokattu: 23.05.18 - klo:18:22 kirjoittanut Antidesantti

"Lähes kaikki Kuntaliiton vuonna 2007 toteuttamaan kyselytutkimukseen osallistuvat kunnat olivat tukeneet jollain tavalla vesiosuuskuntien toimintaa."

Aatami Särkisalami

  • Vieras
Vs: .puukkosaha puntarissa...
setonki kunpiti tilata muikkulehti talouteeneräikävijän kaipuu onkimaan ahvenia selekäsaaresa missä wesi loppu normaalisti selkäsaari on veten alla koska ... hettat veivät sekä järven että järjen..
Alatalon riimi sanojan mukkaan yli talon kustukin kävi kusiaismättäitään inventoimassa... ja kuten lyydi M. sanoi heinänuhaan auttaa kun katselet läheltä kusevaamuurahaista se pissaa naamalla hapanta tavaraa se lievittää silimäänni silmä särkyä..muurahaishapollako ne säilytetään heinät tuoraana talven yliartturi iivari vistasen menetelmällää...nyt   aamu lääkitys ja veetin kanssa kapakkkaan   aikaa tappammmaan..ja rampa tamma kalaa kattaa pöytään pöytyällä..voi vitt si