Näytä kirjoitukset

Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.
Sivuja: 1 [2] 3 4 ... 53

Viestit - timotej

Tässä nyt taidetaan halpuuttaa vain Euroopassa, ei Suomessa. Nyt Suomessa on korkeammat viljan hinnat kuin Itämeren eteläpuolella. Ei MTK:ta kuunnella tuolla Etelä-Euroopassa.
Suomessa ei ole sisällä eikä viennissä näköpiirissä sellaista kysyntää elintarvikkeille, että kaiken tuotannon saisi kohtuuhintaan kaupaksi. Ei saa edes nykyistä tuotantoa. Tilanne vain pahentuisi, jos kaikki hömppäpelto otettasiin tehokkaaseen viljelyyn. Hömppäpellot ovat siis nimenomaan tosiviljelijöiden etu. Eikä hömpällä kyllä pääse rikastumaankaan, jos ei mahdollisia muita tuloja oteta lukuun. Ei edes Karhinen odota niistä täyttöä tuohon 500 miljoonan tavoitteeseen. Tuo 20000 euroa myyntituloja oli häneltä vain täky toimittajille, jotta asiasta puhuttaisiin.

Ajatus tuossa tukien uudelleen kohdentamisessa aktiiviviljeliöille ja hömppien rajaamisessa on että saataisiin peltojen myynti ja vuokrahinnat laskuun. Karkeasti jos ajatellaan että pellon hinta tippuu 10000€/hehtaari 5000€/hehtaari, vaikutus on 10 vuodessa 500€ ja jollain 5000kg hehtri sadolla 10 senttiä kilo. Tonnissa 100€/hehtaari kannatavuuteen. Samalla saadaan pienenevää tukimäärää ohjattua aktiivisesti viljeleville jotka saa pääasiallisen toimeentulon maataloudesta. Eli rahaa ei tule sinäänsä lisää, vaan kannatavuus paranee ja pankkien vakuuksien arvo nousee, kun liikevoitto kasvaa. Eli tarkoitus turvata pankkien vakuudet.
Pellon ylikysyntä on pelkästään paikallinen ilmiö. Sitä on niissä kunnissa, joissa jokaisen pitää rakentaa miljoonapalatsi ollakseen jotakin. Näiden ongelmakuntien asioita ei voida hoitaa valtakunnaliisilla määräyksillä, vaan rohkaisemalla näitä yrittäjiä siirtymään toisaalle, missä pelto on lähes ilmaista. Jos kaikki maan viljelemättömät pellot otettaisiin nykytilanteessa käyttöön, niin viljan hinta tippuisi paljon enemmän kuin tuo 10 senttiä kilo.
Noo, on mulla muuvvan pelto, josta naapuri on viimme kesänä niittäny itellesä semmosen kymmenen metrin levysesti saan metrin matkalta, että pitänee joku keppi pyykkiin syrjään hakata
Sama täällä... tilusnaapuri on laajentanut pihaansa vuosittain metrillä, parilla ajamalla leikkurillaan peltoa sileäksi. En ole huomautellut kun mökkiläinen on pahapäinen ja hyvin "oikeutensa tietävä". Lisäksi ajatellut että säästyypähän niitolta mutta rajansa tälläkin tulee pian vastaan... Lisäksi tämä naikkonen on ammatiltaan maanmittari mutta niin se vain alan ammattilaisellakin suora linja taipuu oman edun mukaisesti!!
Tämähän on erinomaista palvelua sinulle. Laita kaista vain hömpälle, niin saat täydet tuet vaikka pankolla maaten.
Suomessa ei ole sisällä eikä viennissä näköpiirissä sellaista kysyntää elintarvikkeille, että kaiken tuotannon saisi kohtuuhintaan kaupaksi. Ei saa edes nykyistä tuotantoa. Tilanne vain pahentuisi, jos kaikki hömppäpelto otettasiin tehokkaaseen viljelyyn. Hömppäpellot ovat siis nimenomaan tosiviljelijöiden etu. Eikä hömpällä kyllä pääse rikastumaankaan, jos ei mahdollisia muita tuloja oteta lukuun. Ei edes Karhinen odota niistä täyttöä tuohon 500 miljoonan tavoitteeseen. Tuo 20000 euroa myyntituloja oli häneltä vain täky toimittajille, jotta asiasta puhuttaisiin.
Karttapaikalla näkyy, että minunkin tontille on naapuri rakentanut autotallin. Minua se ei haittaa siihen asti, kunhan vain naapuri maksaa omastaan kiinteistöveron. Vanhoja karttapaikan rajalinjoja ei muuten ole digitoitu muuten kuin korkeintaan maaston mukaan silmämääräisesti. Niihin ei siis voi luottaa ollenkaan. Uusissa rajankäynneissä maanmittarit kyllä ottavat pyykkien paikat gepsillä ja ehkä myös lähiseudun pyykit siinä samalla.
Jos tukia ei olisi edes osaksi irroitettu tuotannosta, olisi romahdus ollut vieläkin suurepi. Jos tuet iroitettaisiin kokonaan tuotannosta, maataloustuotannon arvo laskisi nykyisestä mutta tilojen tulos saattaisi parantua.
tilanne on tuotantosuunnittain erilainen. Ainakin rannikolla satamien lähistöllä, mikään ei ole muuttunut, eikä esimerkiksi viljoilla tuotantoon sidottu tuki romahduttaisi mitään, parantaisi tulosta kyllä. Vaikka tanskan salmet ovat kapeita, niin niistä mahtuu pieniä laivoja peräkkäin vaikka kaksinkertaiselle sadolle. Jos koko EU:ta ajatellaan niin, silloin ylituotanto voisi kääntää laivat menemään toiseen suuntaan tai hinta täällä putoaisi enemmän, kuin sen itämerivähennyksen verran. 2017 jossain muualla oli katovuosi, silloinkaan kukaan ei täältä viljaa kysellyt, laivoihin vain.

Tämä nykymuotoinen tuotannosta erotettu tukijärjestelmä tarjoaa viljelylle toisen kemikaalittoman, hyvin kilpailukykyisen tuotantosuunnan.... rahan vastaanottaminen pankkitilille, matemaattisena yhtälönä kirjoitettuna maataloustuki=(asumistuki+toimeentulotuki)2
Ongelman ydin ei ole tuotannosta irrotettu hömppätuki. Se on oikeastaan pelastus, sillä se vähentää tuotantoa, jolle ei markkinoilta löydy riittävää kysyntää. Ongelma syntyy siitä, että meillä on kansallisesti ryhdytty taistelemaan sitä vastaan investointi- ja muilla laajentamistuilla. Joissakin on ollut jopa velvoitteita laajentaa. Se tuo lisää tavaraa markkinoille ja aiheuttaa tuotantoresurssien ylikysynnän. Eli tuotteiden hinnat putoavat ja kustanukset karkaavat.
Miksiköhän se tilakoko on suurentunut? Olisiko vaikka siksi että on tuettu niitä hehtaareja ja eläinyksiköitä...

Ilmeisen moni on tyytyväinen nykytilaan...
Kyllä kehitys on ollut justiinsa sitä, mitä Lipposen hallitus halusi EU:hun liityttäessä. Minkäänlaista uudelleenarviointia ei ole matkan varrella tehty, ei edes Karhiselta tullut mitään uutta avausta. Käyrien suunta ei muutu pelkillä kauniilla tavoitteilla.
Brittien ruoka varmaan kallistuu ainakin noiden tullien verran. Toki voivat sitten ostaa muualtakin kuin EU:n alueelta.
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori/kannattavuuskirjanpito/aikasarja/Yrittajatulo_tuotantosuunnittain

Tämän hetken ennute on, että kaikilla tiloilla yrittäjätulon keskiarvo olisi 13200€, joka on vuotta 2016 parempi mutta heikompi kuin juuri mikään muu vuosi kirjanpidon aikana.

Jos tuotantokustannuksissa on mukana seuraavan vuoden varastoon ostoja, niin nää luvut on merkityksettömiä. Jos kirjanpidossa noudatettaisiin tulo menon kohdalle-periaatetta, tuloista vähennettäisiin vain ne kulut, jotka ovat osallistuneet ko. tulojen muodostamiseen.
Taloustohtorissa ei noudateta verotuksen käteisperiaatetta, vaan aiheuttamisperiaatetta. Verokirjanpito on tietysti pohjana, mutta varastomuutokset yms. huomioidaan tulosta laskettaessa.
Tiloja muuten on enää 33700, joille taloustohtorissa keskiarvoa lasketaan. Tuen saajia on paljon enemmän, mutta siellä on muitakin kuin maatiloja.
Mutta se kymmenen lehmän tila saa lehmää ja hehtaaria kohti saman tuen kuin sadan lehmän tila. Mikä ongelma siinä on, jos joku haluaa 10 lehmää pitää, keneltä se on pois mitään? Veikkaanpa, että se 10 lehmän tila lypsää sen maidon pienemmillä litrakohtaisilla kuluilla, kuin se 100 lehmän tila.

Ei se tosiaan keneltäkään ole poissa. Mutta jos tuetaan kymmentä lehmää niin sitten myös kymmentä viljahehtaaria. Kummallakaan ei ole toivoakaan saada perusmaataloudesta riittävästi tuloja nykymittapuun mukaan. Sadalla lehmällä toimeentulo pitäisi jo saada jos homman osaa. Jos pienempi litrakohtainen kulu johtuu vain siitä ettei ole velkoja eikä edes ylläpitoinvestointeja tehdä niin eihän sellaisella toiminnalla ole pitkää tulevaisuutta. Kumpikin pikkutiloista kyllä pitää maaseutua asuttuna ja antaa enemmän tai vähemmän mielekästä tekemistä ennen kuin luovutaan maataloudesta kokonaan. Mutta luopumista on ihan turha nopeuttaa jollakin keinotekoisella tulorajalla mikä ei vaikuta millään lailla ns. näennäisviljelyyn tai tuottajahintoihin.
näiden pienten tilojen kohtalo on jo ratkaistu, ei jatkajaa, ei investointeja... vain aika on avoin, koska homma loppuu. Karjan kanssa on voi tulla "suositus" lopettamisesta, jos maidonhaku, eläinkuljetukset tai lomitus ei enää onnistu. Meillä lehmien pito joskus loppui tuohon... yli kolmekymmentä vuotta sitten. Mutta itse asiaan, nämä pienet tilat ja niiden lopettaminen eivät ratkaise mitään.

Jos todellakin yrittäjätulo v2018 oli alle 400 M€ ja tiloja on 50 000 niin tekee 8 000 €/tila, ihan oikeastiko? Nyt haetaan markkinoita 500 M€ lisää myyntituloa, joka olisi vaatimattomat 125% lisää. Samaan aikaan (v2017) viljelijätukea maksettiin 1 760 M€ , josta siis yrittäjätuloksi jäisi 22,7%, markkinoilta ei siis saatu yhtään. Lisäksi vielä 77,3% eli noin 1,4 miljardia häviää siis johonkin. Kaikkea maataloustukea ei edes nimitetä viljelijätueksi, vaan maksetaan suoraan jo muille, kokonaissumma oli 1,99 miljardia.

(Yrittäjätulo = Markkinatuotot + maataloustuet - kustannukset pl. yrittäjäperheen palkkavaatimus sekä oman pääoman korkovaatimus).

Näin siinä raportin johdannossa lukee ja tilastoissa, pitäiskö uskoa?
Meillä on joukossa todella rajusti tappiota tekeviä yrittäjiä, jotka painavat keskiarvon alas. Heitä on lähinnä viime aikoina investoineissa ja toisaalta on pientä tappiota tekeviä sivutoimitiloja, jotka kattavat tappiot muilla tuloilla. On huomattava, että tilan kassatulo voi lyhyen aikaa olla positiivinen, vaikka yrittäjätulo näyttääkin tappiota. Pitemmän päälle se ei tietenkään vetele. Jos kaikki viljelisivät vain hömppää mahdollisimman pienillä kuluilla, niin keskimääräinen yrittäjätulo olisi varmaan huomattavasti suurempi, mutta tilojen kassatulot pienemmät.
"Nythän siinä asioita tarkastellaan lähinnä pankkien suurimpien laina-asiakkaiden näkökulmasta"

Olisko näitä esim. Bullstop Oy ja Bosgård Ab? Molempien maataloustuet yli 0,5me ja tulos noin 100te, eli tuesta saadaan tulosta 20%, hukkaan menee 80% + kaikki myyntitulot.

Mielenkiintoiset myyntimäärät suunnilleen samalla tuella, toinen 1.400 nautaa ja toinen 25.000kg luomu naudanlihaa.

Kumpi on lähempänä pärjärä markkinahinnalla vai onko molemmat toivottaman kaukana?

https://op.media/teemat/maatalous/nain-toimintaa-on-hiottu-huippuunsa-yhdella-suomen-suurista-tiloista-f6a6cbb54145413eaecd0b9a598988be

6/2019 Seura lehti Bosgård tuotantomäärä 25.000kg tieto.

Saako joku muu liha yli 20e/kg tukia?
Nämä on kyllä niin erilaiset tilat kuin olla voi. Bosgårdilla on paljon muutakin toimintaa kuin lihan tuotanto. Se työllisttää paljon enemmän kuin Bullstop. Se on vanha kartano ja ei todennäköiseti ole laajentanut ollenkaan ainakaan isolla rahalla, joten se tuskin on kovin suuri pankin asiakaskaan.  Luomu itseuudistuva naudanlihantuotanto on tietysti tuenmaksajan suosikki. Jos tuet lopetettaisiin yks kaks, niin Bullstop menisi heti konkursiin, mutta Bosgårdilla olisi ehkä enemmän pelivaraa suunnata tuotanto muuten kannattavaksi.
Kaikkia vielä kiinnostaa tietää minkä sortin maatalouden asiantuntija tämä Karhinen oikein on kun häntää uskoo kaikki tähän asti asiantuntijoiksi luulemani henkilöt ja järjestöt ? Paljonko Karhisella on viljelyksessä peltoa karjaa ja konekalustoa ,kuinka kauan on viljellyt ym ym. Onko päätoiminen vai sivuansioilla elävä maajussi.Vai mistä kumpuaa moinen asiantuntijuus jota kaikki ylistää ?
Ei Karhisella varmaankaan muuta kokemusta maataloudesta ole kuin kotitila. Hän on kauppatieteiden maisteri ja työskennellyt koko työuran Osuuspankissa. Kyllä hän oli Sipilältä ihan hyvä valinta työryhmän vetäjäksi, kuten alunperin oli tarkoitus. Mutta jostakin syystä työryhmää ei perustettu ja hän alkoi tehdä selvitystyötä yksin. Se oli virhe, Kyllä ryhmään olisi kuulunut ottaa mukaan myös muita henkilöitä. Se olisi karsinut villeimpiä ehdotuksia ja tuonut muitakin näkökulmia esille. Nythän siinä asioita tarkastellaan lähinnä pankkien suurimpien laina-asiakkaiden näkökulmasta. Selvityksen lopussa on mainittu henkilöt, joihin esitys nojautuu.
Tämä 20 k€ myyntituottovaatimushan on minun lukeakseni tarkoitettu suitsimaan näennäisviljelyä. Siihen se toimii mahdollisimman huonosti Ensinnäkin pienet tilat ovat kaikkein tehokkaimpia tuottajia/ha. Toiseksi se toimisi esim. viljanviljelyssä vain ensimmäisellä 40 hehtaarilla, sen jälkeen voisi viljellä niin näennäisesti kuin sielu sietää. Jos näennäisviljelyä haluttaisiin aikuisten oikeasti vähentää myyntituottovaatimuksella, niin sen pitäisi koskea jokaista hehtaaria kuten jylperö esittää. Silloin se toimisi jopa niin päin, että se pakottaisi ostajat maksamaan jotakin tuotteista. Muuten he eivät saisi mitään, koska myyntituottovaatimus ei täyty pilkkahinnalla.
Tässä Karhisen raportissa on sama vika kuin kaikissa muissakin poliittisissa agendoissa nykyään. On hienoja tavoitteita, mutta keinoista ei niin väliä. Keinoissa on täysin vaikuttamattomia tai jopa päinvastoin vaikuttavia kuin oli tarkoitus. Ei ole välitetty tutkia niiden vaikutuksia tai edes sitä ovatko ne mahdollisia toimintaympäristössä. Hyvää tässä on kuluttajan toiveiden esilletuominen. Mutta niitäkään ei pystytä toteuttamaan nykyisessä toimintaympäristössä ainakaan vielä. Siihen olisi tar***** konkreettisia ehdotuksia lakimuutoksista.
Sivuja: 1 [2] 3 4 ... 53