Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.

Rekisteröintisopimus

Agronetin Keskustelukanava
KÄYTTÖEHDOT  
1.   Palvelun tarkoitus
Agronetin Keskustelukanava (Palvelu) on tarkoitettu maatalouteen, maaseutuyrittämiseen ja maaseutuun liittyvien aiheiden käsittelyyn ja näkemystenvaihtoon. Olennaisesti muihin teemoihin liittyvät kysymykset on syytä käsitellä niille tarkoitetuilla keskustelufoorumeilla.
Keskustelukanavalla esitetyt mielipiteet ovat palveluun kirjoittajien, eivät ProAgrian (Palveluntarjoaja) näkökantoja.
2.   Palvelun käyttöoikeus ja rekisteröinti
Keskustelukanavalle kirjoittaminen ja muu kirjautuneille käyttäjille suunnattujen toimintojen hyödyntäminen edellyttää rekisteröitymistä sekä käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka palveluntarjoaja myöntää rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä ja kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneista toimista.
Agronetin Keskustelukanavan käyttö on maksutonta.
3. Sopimuksen voimassaolo
Sopimus tulee voimaan, kun käyttäjä on hyväksynyt sopimuksen ehdot painamalla sopimuksen hyväksymispainiketta, antanut palveluntarjoajalle palvelun avauksessa tarvittavat rekisteröintitiedot palvelun sisältämällä tilauslomakkeella ja kun palveluntarjoaja on hyväksynyt rekisteröitymisen ja myöntänyt käyttäjälle käyttäjätunnuksen ja salasanan.
4 Palvelun käyttöehdot
4.1 Keskustelun periaatteet
- Jokaisella Palveluun rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus käynnistää keskusteluja, ottaa osaa muiden virittämiin keskusteluihin ja esittää palstalla omia mielipiteitä ja kysymyksiä.
-  Palvelussa voi kirjoittaa omalla nimellä tai nimimerkillä. Omalla nimellä esiintyminen on suositeltavaa.
- Yksipuolinen, samoja näkökulmia toistava palstalle kirjoittelu ei ole perusteltua. Suotavaa ei myöskään ole tarkoituksellinen poikkeaminen viestiketjun perusaiheesta, suorat lainaukset muilta verkkosivuilta tai pelkät verkkolinkkejä välittävät kirjoitukset.
- Linkkien tai kuvien liittäminen viestiin on perusteltua vain silloin, kun ne olennaisesti lisäävät kirjoituksen informaatioarvoa.
4.2    Käyttäjien oikeudet ja vastuut
-  Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Kaikki sellainen, mikä on laitonta muutoinkin, on laitonta myös verkkokeskustelussa.
- Kukin Palvelussa aineistoa (teksti, kuvat, ääni, muu aineisto) julkistava vastaa julkaisemistaan mielipiteistä ja välittämistään tiedoista ja aineistoista henkilökohtaisesti riippumatta siitä, kirjoittaako omalla nimellään tai nimimerkillä.
- Aineistoja, joihin kirjoittajalla ei ole käyttöoikeutta, ei saa välittää Palvelussa.
-  Keskusteluun osallistujilta edellytetään asianmukaista kielenkäyttöä ja yksityisyyden kunnioittamista. Yksityisyyden suojaa loukkaava tieto tai vihjailut, jotka voivat häväistä tai muuten aiheuttaa vahinkoa loukatulle, ovat kiellettyjä.
-  Kenelläkään ei ole oikeutta paljastaa nimimerkin suojassa kirjoittavan henkilötietoja tai esiintyä väärällä nimellä.
-  Useammalla kuin yhdellä nimimerkillä kirjoittaminen ei ole hyväksyttyä.
-  Tuotteiden ja palvelujen mainostaminen on Keskustelukanavan viestiketjuissa kiellettyä.
4.3   Palveluntuottajan vastuu ja oikeudet  
-  Palvelun käyttöehtojen vastaisesti käyttäytyvän kirjoittajan oikeudet osallistua Keskustelukanavan keskusteluihin lakkautetaan.
-  Keskustelu, joka ei ole Palvelun tarkoituksen ja tässä julkaistujen käyttöehtojen mukaista tai loukkaa lakeja tai muita säädöksiä, poistetaan.
- Palvelun käyttäjät voivat välittää huomioitaan palstan toiminnasta Palveluntuottajalle, jolla on oikeus poistaa asiattomat kirjoitukset palstalta.
- Palveluntarjoaja ei vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista tai muusta vastaavasta häiriöstä tai virheistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta.
- Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen tai muun aineiston oikeellisuudesta tai virheettömyydestä eikä vahingoista, joita käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua sen johdosta, että käyttäjä toimii saamansa virheellisen tiedon mukaan.
-  Palvelun ja sen sisältämän palveluntarjoajan ja/tai palveluntarjoajan yhteistyökumppaneiden tuottaman aineiston sekä palvelun ylläpitämisessä käytettävien ohjelmistojen, mukaan lukien niiden päivitykset ja korvaavat vastaavat ohjelmistot, omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan palveluntarjoajalle tai tämän lisenssinantajalle.
- Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolten palvelun kautta tarjoamien tuotteiden virheettömyydestä.
- Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun yhteydessä olevien tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä, immateriaalioikeuksista tai muista ominaisuuksista.
5. Rekisteritietojen käyttö
Palveluntarjoaja säilyttää käyttäjää koskevia rekisteröintitietoja tai niiden osia omissa rekistereissään. Tietoja voidaan käyttää ainoastaan Agronetin Keskustelukanavan käyttäjille suunnattuun, Palvelua koskevaan tiedotukseen ja Palvelun käyttöä koskeviin tutkimuksiin. Käyttäjiä koskevia rekisteröintitietoja ei luovuteta Palvelun ulkopuolisiin tarkoituksiin.